Link

Op volgende websites vind je interessante algemene informatie over  sociale huisvesting:

 

SWZW is de vereniging van 10 Zuidwestvlaamse sociale bouwmaatschappijen.  Op deze site kan je terecht wanneer je meer informatie wenst over sociale woningen (zowel koop- als huurwoningen) en sociale kavels. Je vindt er ook de links naar de websites van de verschillende bouwmaatschappijen in de regio Zuid-West-Vlaanderen.

 

Dit is de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.  Hier vind je alle algemene info over  sociale huisvesting.

 Openingsuren:

Iedere werkdag van 10h00 tot 12h30.lees verder >

Helpt Elkander verkoopt 3 woningen - vrije verkoop


lees verder >