Link

Op volgende websites vind je interessante algemene informatie over  sociale huisvesting:

 

SWZW is de vereniging van 10 Zuidwestvlaamse sociale bouwmaatschappijen.  Op deze site kan je terecht wanneer je meer informatie wenst over sociale woningen (zowel koop- als huurwoningen) en sociale kavels. Je vindt er ook de links naar de websites van de verschillende bouwmaatschappijen in de regio Zuid-West-Vlaanderen.

 

Dit is de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.  Hier vind je alle algemene info over  sociale huisvesting.

 INFOMARKT HOF TER WAAIEN

26 juni 2018 doorlopend van 16u tot 18u30

Helpt Elkander, Hazepad 1, Waregemlees verder >

Openingsuren:

Iedere werkdag van 10h00 tot 12h30.lees verder >