Inschrijvingsvoorwaarden

Als je een sociale woning of een appartement wil huren, moet je aan volgende VOORWAARDEN voldoen: 

 

1. Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister

 

2. Je bent meerderjarig.

Als je nog geen 18 jaar bent maar zelfstandig gaat wonen onder begeleiding van een dienst bijzondere jeugdbijstand kan je ook inschrijven.

 

3. Je inkomen is niet hoger dan de inkomensgrens.

 

Het inkomen van alle gezinsleden ouder dan 25 jaar van 2015, mag niet hoger zijn dan:

 

- 24.452,00 euro voor een alleenstaande zonder persoon ten laste

- 26.500,00 euro voor een alleenstaande met een handicap (invaliditeit 66%)

- 36.676,00 euro voor anderen, verhoogd met 2050,00 euro per persoon ten laste

 

Had je 3 jaar terug geen inkomsten? Geef ons een attest van je inkomen van 2 jaar geleden of eventueel dat van vorig jaar.               

 

Krijg je pas dit jaar een eerste inkomen? Loonfiches en/of attesten , werkloosheid, ziekte-uitkering van de laatste 3 maand                    

 

4. Je hebt geen volle of gedeelde eigendom, volledig vruchtgebruik in binnen- en buitenland

    Je hebt als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder geen eigendom ingebracht in een vennootschap.

    Dit geldt voor iedereen die bij je komt wonen. Er zijn een paar uitzonderingen


- Je huidige woning ligt in een onteigeningsplan van het Vlaams Gewest

- Je woning werd onbewoonbaar of ongeschikt verklaard (*)

- Je woning is niet aangepast aan je fysieke handicap (*)

- Je bent gehandicapt en ingeschreven voor een ADL-woning (*)

- Je woning ligt in een ruimtelijke bestemmingszone waar wonen niet is toegelaten

- Je woning moet worden ontruimd (*)

- Je hebt je woning door faillietverklaring verloren (*)

- Je hebt samen met je echtgenote een woning, maar je huwelijk is onherstelbaar ontwricht. (*)

- Je hebt een woning kosteloos verworven (= erfenis, schenking, ...) (*)

 

(*) na toewijzing moet je jouw woning binnen het jaar verkopen of schenken. Als je gegronde redenen aantoont, kan de                  verhuurder deze termijn verlengen.

 

 

 

 

Meer informatie over deze inschrijvingsvoorwaarden vindt je op de website www.vmsw.be


Openingsuren:

Iedere werkdag van 10h00 tot 12h30.lees verder >

Helpt Elkander verkoopt 3 woningen - vrije verkoop


lees verder >