Mijn inkomen verandert

Inkomstenwijziging, herziening huishuur

 

Je huurprijs wordt ieder jaar aangepast.  Een herberekening in de loop van het jaar is alleen mogelijk als:

 

 

  • een gezinslid  op pensioen gaat, overlijdt of de woning verlaat.

            Als je inkomen daalt, kan je vragen om de huurprijs opnieuw te berekenen. 

            >we passen je huurprijs aan vanaf de 1ste van de maand volgend op de maand waarin je de bewijsstukken hebt bezorgd.

 

 

  • je huidig inkomen daalt.

           Je  HUIDIG gezinsinkomen daalt met minstens 20% tov de inkomsten van het referentiejaar

           bv. iemand wordt langdurig ziek of verliest zijn job.

           >we passen je huurprijs aan vanaf de 1ste van de maand volgend op de maand waarin je de bewijsstukken hebt bezorgd.

           >Je huurprijs wordt voor 6 maanden aangepast.

          Opgelet!  Bij de berekening van je huurprijs van een nieuw jaar vervalt je herberekening.

          Heb je dan nog steeds een lager inkomen, dan moet je in december opnieuw de bewijsstukken bezorgen.

 

 

  • iemand bij je komt wonen.

           Je huurprijs wordt opnieuw berekend met de inkomsten van die persoon.

           >we passen je huurprijs aan vanaf de 1ste van de maand volgend op de maand waarin je de  bewijsstukken hebt bezorgd.

 

 

  • de basishuur van je woning of appartement verandert.

           Om de 9 jaar worden de woningen en appartementen opnieuw geschat. 

           Ook na grondige renovatie wordt je appartement of woning opnieuw door een notaris geschat. 

           Als de marktwaarde wijzigt, moeten we ook je huurprijs aanpassen.

 


INFOMARKT HOF TER WAAIEN

26 juni 2018 doorlopend van 16u tot 18u30

Helpt Elkander, Hazepad 1, Waregemlees verder >

Openingsuren:

Iedere werkdag van 10h00 tot 12h30.lees verder >