Mijn huur betalen

De huishuur moet je vóór de 10de van elke maand betalen. Als je te laat betaalt, kan Helpt Elkander  een verhoging van 10% + wettelijke intresten rekenen. 
Je hebt er dus alle belang bij om stipt en regelmatig je huur te betalen.

Je werkt best met een bestendige opdracht bij de post of bank. je geeft hen  volgende informatie:

               

          > Bedrag maandelijkse huurprijs

          > Datum van uitvoering : voor de 10de van de maand

          > Gestructureerde mededeling (OGM-nr) : vind je terug op je huurprijsberekening (links onderaan)

                                                                                                                             

          > Rekening Helpt Elkander : BE60 4682 1884 2170 (IBAN)   KREDBEBB (bic) 

 

 

 

 

 


INFOMARKT HOF TER WAAIEN

26 juni 2018 doorlopend van 16u tot 18u30

Helpt Elkander, Hazepad 1, Waregemlees verder >

Openingsuren:

Iedere werkdag van 10h00 tot 12h30.lees verder >