Berekening van mijn huurprijs

Huurprijsberekening

 

Ieder jaar krijg je in december jouw nieuwe huurprijs voor het jaar erop.

 

jouw huurprijs = 1/55 inkomen – gezinskorting – patrimoniumkorting

 

Inkomen:

Wij houden rekening met je geïndexeerde gezinsinkomen van 2014. 

Het inkomen van je inwonende ouders of grootouders wordt maar voor de helft meegerekend. 

 

Deze inkomsten worden niet meegerekend:

-          Het inkomen van je kinderen die nog geen 25 jaar oud zijn en sinds hun 18de jaar ononderbroken in je woning wonen.  

-          Het inkomen van familieleden van de eerste en de tweede graad, die 66% invalide zijn.

 

De basishuurprijs is de maximum huurprijs die je kan betalen en wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de gezondheidsindex.

 

Gezinskorting:

Voor iedere persoon ten laste krijg je een korting.  Dit noemen we de gezinskorting.

€ 18 per persoon ten laste

€ 36 per gehandicapte persoon ten laste

 

Als je kind niet bij je is gedomicilieerd maar op regelmatige basis bij je verblijft, kan je de helft van de korting krijgen. (€ 9)

 

Patrimoniumkorting

De marktwaarde wordt door een notaris bepaald. Dit is de huurprijs die jouw woning op de private huurmarkt zou hebben.

                                 

Hoe lager de marktwaarde, hoe groter de patrimoniumkorting.

Hoe hoger de marktwaarde, hoe kleiner de patrimoniumkorting.

 

De minimale huurprijs is het minimum dat u voor uw woning kan betalen.  De minimale huurprijs hangt af van de marktwaarde van uw woning.  Hoe hoger de marktwaarde, hoe hoger de minimale huurprijs.  Hoe lager de marktwaarde, hoe lager de minimale huurprijs.

 

Huurlasten:

Bij je huurprijs worden nog huurlasten + andere verhuringen opgeteld. 

Huurlasten zijn bv. verzekering afstand van verhaal, onderhoud centrale verwarming, elektriciteit gemeenschappelijke delen,…

 

Andere verhuringen zijn bv. garages, carports, autostaanplaatsen, bergingen. 

 

 

Herberekening huurprijs

 

Je huurprijs wordt ieder jaar aangepast.  Een herberekening in de loop van het jaar is alleen mogelijk als:

 

  • een gezinslid  op pensioen gaat, overlijdt of de woning verlaat.

            Als je inkomen daalt, kan je vragen om de huurprijs opnieuw te berekenen. 

            >we passen je huurprijs aan vanaf de 1ste van de maand volgend op de maand waarin je de bewijsstukken hebt bezorgd.

 

  • je huidig inkomen daalt.

           Je  HUIDIG gezinsinkomen daalt met minstens 20% tov de inkomsten van het referentiejaar

           bv. iemand wordt langdurig ziek of verliest zijn job.

           > we passen je huurprijs aan vanaf de 1ste van de maand volgend op de maand waarin je de bewijsstukken hebt bezorgd.

           >Je huurprijs wordt voor 6 maanden aangepast.

 

        Opgelet!  Bij de berekening van je huurprijs van een nieuw jaar vervalt je herberekening.  Heb je dan nog steeds een lager

         inkomen, dan moet je in december opnieuw de bewijsstukken bezorgen.

 

  • iemand bij je komt wonen.

           Je huurprijs wordt opnieuw berekend met de inkomsten van die persoon.

           >we passen je huurprijs aan vanaf de 1ste van de maand volgend op de maand waarin je de  bewijsstukken hebt bezorgd.

 

  • de basishuur van je woning of appartement verandert.

           Om de 9 jaar worden de woningen en appartementen opnieuw geschat. Ook na grondige renovatie wordt je appartement of 

           woning opnieuw door een notaris geschat. Als de marktwaarde wijzigt, moeten we ook je huurprijs aanpassen.

                      

 


INFOMARKT HOF TER WAAIEN

26 juni 2018 doorlopend van 16u tot 18u30

Helpt Elkander, Hazepad 1, Waregemlees verder >

Openingsuren:

Iedere werkdag van 10h00 tot 12h30.lees verder >