Aanpassingen in mijn woning

 

Het is uitdrukkelijk verboden om in, rond en aan de woning/het appartement iets te veranderen zonder dat je op voorhand een schriftelijke toestemming kreeg van Helpt Elkander.  Informeer daarom steeds bij Helpt Elkander.

 

Om toestemming te krijgen, dien je het formulier ‘Aanvraagformulier veranderingen aan de woningin te vullen en te bezorgen aan Helpt Elkander. Dit formulier is terug te vinden op onze website www.helpt-elkander.be of aan de balie van Helpt Elkander. Op dit formulier kan je invullen over welk soort aanvraag het gaat. Je dient telkens een gedetailleerde beschrijving te geven van de gewenste veranderingswerken. Alleen met onze toestemming mag je iets veranderen. Als het niet mag, zullen we je uitleggen waarom.

 

Indien Helpt Elkander toestemming geeft voor de aangevraagde veranderingswerken, dien je volgende voorwaarden te respecteren:

 

°Enkel de werken uitvoeren die je beschreef in je schriftelijke aanvraag.

 

 

°Uitgevoerde veranderingswerken verzeker je zelf (verzekering inboedel). Helpt Elkander kan niet aansprakelijk worden

 gesteld voor eventuele ongevallen  en/of schadegevallen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de 

 uitgevoerde werken.

 

 

°De werken dien je te laten uitvoeren op een deskundige manier en door een persoon met vakkundige onderlegdheid, 

 overeenkomstig de wettelijke normen  en richtlijnen die van toepassing zijn op deze werken.

 

 

°Voor de werken stel je je in orde met alle eventuele stedenbouwkundige of andere voorschriften en verplichtingen welke van 

 toepassing zijn op de werken.  Je dient hier op voorhand contact met de Technische Dienst van je gemeente/stad op te nemen.

 

 

°Helpt Elkander heeft het recht om bij opzeg van de huur te eisen dat alles terug

 in oorspronkelijke toestand wordt gebracht door de huurder. Hiervoor kan geen enkele schadevergoeding geëist worden.

 

 

°Verander je iets aan de woning zonder onze toestemming, dan eisen we dat je meteen alles terug in de oorspronkelijke 

 staat herstelt. Kosten voor  werkzaamheden vallen hiervoor volledig ten laste van de huurder.

 

 

°Bij niet verwijderen of niet herstellen in oorspronkelijke toestand, zal Helpt Elkander het nodige doen. De kosten worden 

 doorgerekend aan de huurder en  de weigering van de huurder kan leiden tot onmiddellijke opzeg van de huur.

 


Openingsuren:

Iedere werkdag van 10h00 tot 12h30.lees verder >

Helpt Elkander verkoopt 3 woningen - vrije verkoop


lees verder >